• Mon. Dec 4th, 2023

പെരുമഴക്കാലം

Byadmin

Jul 7, 2018

ഇടവപ്പെരുങ്കാളി

മുടിയഴി ച്ചാടുന്നു

തുള്ളുന്നു പായുന്നു

ആർത്തട്ടഹസിക്കുന്നു..

ഇടമുറിയാതിന്നു

പെയ്തലറീടുന്നു !

നീർവറ്റി മെല്ലിച്ചുണങ്ങിടും

ജലധികൾ,

കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു

പ്രളയമായ് മാറുന്നു…

നനവേറ്റുർന്നൊരാ

തരുലതാവല്ലികൾ

പുൽക്കൊടിനാമ്പുകൾ

പച്ചിലച്ചാർത്തുകൾ

ഉന്മാദ നൃത്തമിന്നാടിടുന്നു

കാളിയ്ക്കു കൂട്ടായ് കൂടിടുന്നു !

മയിലുകൾ പീലി വിടർത്തി

നിന്നാടുന്നു, കുയിലോ…

മറു കൂജനം കാത്തിടുന്നു

പയ്യിന്റെ കുട്ടിക്കുറുമ്പനോ

വാൽ പൊക്കി തൊടിയിലെ

വെള്ളത്തിൽ ചാടിടുന്നു !

 

കീറക്കടലാസിൽ

പൊട്ടു വള്ളങ്ങൾ തീർത്തു

പൈതങ്ങൾ മുറ്റത്തോഴുക്കിടുന്നു..

കൂരയ്ക്ക് വിടവിലൂടെത്തും

മഴനീരിനെ തടയുവാനായമ്മ

നെട്ടോട്ടമോടിടുന്നു !

 

അന്തിയ്ക്കു കള്ളിന്

കാശ് കാണാഞ്ഞച്ഛൻ

തിണ്ണയ്ക്കു കുമ്പിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടേ..

പണിയില്ല… പണമില്ല…

പശി മാറ്റാൻ വഴിയില്ല..

എങ്ങും വരുതി  തൻ കാഴ്ച്ച മാത്രം !

ഇടവ പെരുങ്കാളി

മുടിയഴിച്ചാടുന്നു…

ഇടമുറിയാതിന്നും

പെയ്തലറീടുന്നു…

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *