സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ തിയറ്ററില്‍ അണുബാധയുണ്ടാക്കും വിധമുള്ള പൂജ

കാസര്‍കോട്   :  വടകര ജില്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ അണുബാധ വിമുക്തമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഓപ്പറേഷന്‍ തിയറ്ററില്‍ അണുബാധയുണ്ടാക്കും  More...

by malayalashabdam | Published 5 years ago
By malayalashabdam On Friday, October 23rd, 2015
0 Comments

സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ തിയറ്ററില്‍ അണുബാധയുണ്ടാക്കും വിധമുള്ള പൂജ

കാസര്‍കോട്   :  വടകര ജില്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ അണുബാധ വിമുക്തമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട More...