ആലപ്പുഴ വിശേഷങ്ങള്‍

മത്സ്യത്തിന്റെ ചെകിളക്കുള്ളിൽ സിറിഞ്ച്‌ കണ്ടെത്തി,മരുന്ന്‌ പ്രയോഗമെന്ന്‌ സംശയം

ചെങ്ങന്നൂർ: മൽസ്യ വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന്‌ വാങ്ങിയ മത്സ്യത്തിന്റെ ചെകിളക്കുള്ളിൽ സിറിഞ്ച്‌ കണ്ടെത്തി. മരുന്ന്‌ പ്രയോഗമെന്ന്‌ സംശയം. വിമുക്തഭടൻ തിരുവൻവണ്ടൂർ കല്ലിശ്ശേരി കള്ളിക്കാട്ടിൽ പാപ്പച്ചൻ (62) ഇന്നലെ രാവിലെ…

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അത്താഴക്കൂട്ടം ശ്രദേയമാകുന്നു

  വിശന്നിരിയ്ക്കുന്ന തെരുവിലെ ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക് അത്താഴം നല്‍കുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ facebook സഹൃദ കൂട്ടായ്മ ശ്രദേയമാകുന്നു. ശ്രീ നൌഷാദിന്റെ തന്നെ വാക്കുകളില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ …! ഇപ്പോള്‍ അലപ്പുഴ ടൗണ്ണില്‍…