കാനറ ബാങ്കിൽ സ്‌പെഷലിസ്‌റ്റ് ഓഫിസർ കേഡറില്‍ 101 ഒഴിവുകള്‍

കാനറ ബാങ്കിൽ സ്‌പെഷലിസ്‌റ്റ് ഓഫിസർ കേഡറിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 101 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഓൺലൈൻ മുഖേന അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന More...

by malayalashabdam | Published 3 years ago
By malayalashabdam On Thursday, November 17th, 2016
0 Comments

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില്‍ ഒരു ജോലി എങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കാം ?

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില്‍ ഒരു ജോലി… “എങ്ങനെയാണ് സാര്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില്‍ ഒരു ജോലി More...

By malayalashabdam On Monday, October 19th, 2015
0 Comments

നോര്‍ത്ത്‌ ഈസ്‌റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയര്‍ റെയില്‍വേയില്‍ കായിക താരങ്ങള്‍ക്കവസരം

നോര്‍ത്ത്‌ ഈസ്‌റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയര്‍ റെയില്‍വേയിലെ 50 ഒഴിവിലേക്ക്‌ കായിക താരങ്ങളില്‍നിന്നും More...

By malayalashabdam On Monday, October 5th, 2015
0 Comments

വിവിധ തസ്തികകളിൽ കേരളാ പിഎസ് സി അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം : വിവിധ തസ്തികകളിൽ കേരളാ പിഎസ് സി  അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു . ഗസറ്റ് More...