ചില മൊബൈൽ തമാശകള്‍

10 രൂപക്ക് ഒരാഴ്ച്ചത്തേക്കുള്ള ചെറു നാരങ്ങ പോലു൦ കിട്ടില്ല ..എന്നാൽ അതേ 10 രൂപക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടു൦ നുറ് ചെറു നാരങ്ങയുടെ ശക്തി പുതിയ vim ൽ…. എങ്കിൽ More...

by malayalashabdam | Published 5 years ago
By malayalashabdam On Saturday, October 10th, 2015
0 Comments

“ബീഫ് രക്ഷക് ” എന്ന പേരില്‍ എല്‍.ഐ .സി പുതിയ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി ഇറക്കുന്നു.

ഹാസ്യ വാരം – ബീഫ് രക്ഷക് എല്‍ .ഐ .സി  പുതിയ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി ഇറക്കുന്നു. ”ജീവന്‍ More...

By malayalashabdam On Thursday, September 24th, 2015
0 Comments

കറിമസാല നിരോധനത്തിനെതിരെ ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികൾ……………..

മായം ചേർത്ത കറിപ്പൊടികളും മസാലപ്പൊടികളും നിരോധിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികളും More...