ഹാസ്യരസങ്ങള്‍

“ബീഫ് രക്ഷക് ” എന്ന പേരില്‍ എല്‍.ഐ .സി പുതിയ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി ഇറക്കുന്നു.

ഹാസ്യ വാരം – ബീഫ് രക്ഷക് എല്‍ .ഐ .സി  പുതിയ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി ഇറക്കുന്നു. ”ജീവന്‍ ബീഫ് പോളിസി” ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടാല്‍ ആശ്രിതര്‍ക്ക് 10…

കറിമസാല നിരോധനത്തിനെതിരെ ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികൾ……………..

മായം ചേർത്ത കറിപ്പൊടികളും മസാലപ്പൊടികളും നിരോധിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികളും തടി മിൽ ഉടമകളും രംഗത്ത്. കോൺക്രീറ്റ് ഹോളോബ്രിക്സുകൾ വ്യാപകമായതോടെ തകർച്ചയെ നേരിടുന്ന പരമ്പരാഗത ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണ മേഖലയെ…