യാത്ര

കണ്‍ നിറയെ കാണാന്‍, യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീര്‍ച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കാന്‍

യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഈ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചോളൂ. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഉടനീളം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക്‌ മതിയാവോളം ആസ്വദിക്കാനുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇവിടെയുണ്ട്.…

രാമേശ്വരം, ഇതിഹാസങ്ങള്‍ നടന്നു പോയ മണ്ണ്

ഒരു സായാഹ്ന വായനയിലാണ് രാമേശ്വരം കടന്നുവന്നത്. രാമായണവും രാമേശ്വരവും രാമസേതുവും…! പക്ഷേ ഇതിഹാസത്തിന്റ്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ നടന്നുപോയ ആ രാമേശ്വരം വാല്മീകിയുടെ രാമായണത്തിൽ ഉണ്ടോ? ആ അന്വേഷണം അവിടെ…

മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുകളുടെ നെല്ലിയാമ്പതി

നെല്ലിയാമ്പതിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് സൗരഭ്യം പരത്തി ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഒരു ക്രിസ്മസ് രാത്രിയുടെ കൊടുംതണുപ്പാണ്. അന്ന് അവിടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മേൽ പഴമക്കമുളള ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗ്ളാവിൻ…